258/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 183.743,97 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

258/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 183.743,97 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης