075/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 184.432,93 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης