253/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 191,88 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε., σε βάρος του Κ.Α. 00.6463.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012, που αφορά διάφορες δημοσιεύσεις του Δήμου μας

253/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 191,88 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε., σε βάρος του Κ.Α. 00.6463.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012, που αφορά διάφορες δημοσιεύσεις του Δήμου μας

Έγκριση πίστωσης ποσού 191,88 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε., σε βάρος του Κ.Α. 00.6463.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012, που αφορά διάφορες δημοσιεύσεις του Δήμου μας

AOE2532012.pdfa