Έγκριση πίστωσης ποσού 2.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια αναλώσιμων μελανιών τόνερ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια αναλώσιμων μελανιών τόνερ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια αναλώσιμων μελανιών τόνερ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

adsdhkepa972011.pdfa