Έγκριση πίστωσης ποσού 2.200,00€ με ΦΠΑ για θεατρικό δρώμενο στις 30/7/2011 στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ΙΛΙΑ 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.200,00€ με ΦΠΑ για θεατρικό δρώμενο στις 30/7/2011 στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ΙΛΙΑ 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.200,00€ με ΦΠΑ για θεατρικό δρώμενο  στις  30/7/2011  στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ΙΛΙΑ 2011

adsdhkepa392011.pdfa