Έγκριση πίστωσης ποσού 2.200,00€ με ΦΠΑ για θεατρικό δρώμενο στις 31/7/2011 στο Θέατρο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ΙΛΙΑ 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.200,00€ με ΦΠΑ για θεατρικό δρώμενο στις 31/7/2011 στο Θέατρο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ΙΛΙΑ 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.200,00€ με ΦΠΑ για θεατρικό δρώμενο  στις  31/7/2011  στο Θέατρο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ΙΛΙΑ 2011

adsdhkepa402011.pdfa