Έγκριση πίστωσης ποσού 2.200,00€ με Φ.Π.Α. για την παιδική παράσταση κουκλοθέατρο

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.200,00€ με Φ.Π.Α. για την παιδική παράσταση κουκλοθέατρο

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.200,00€ με Φ.Π.Α. για την παιδική παράσταση κουκλοθέατρο

ADSDHKEPA1352012.pdfa