Έγκριση πίστωσης ποσού 2.200,00€ με Φ.Π.Α. για την παιδική παράσταση «Νερόμυλε για σένα»

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.200,00€ με Φ.Π.Α. για την παιδική παράσταση «Νερόμυλε για σένα»

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.200,00€ με Φ.Π.Α. για την παιδική παράσταση «Νερόμυλε για σένα»

ADSDHKEPA1682012.pdfa