Έγκριση πίστωσης ποσού 2.200,00€ με Φ.Π.Α. για την αφήγηση παραμυθιών με την Αγνή Στρουμπούλη

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.200,00€ με Φ.Π.Α. για την αφήγηση παραμυθιών με την Αγνή Στρουμπούλη

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.200,00€ με Φ.Π.Α. για την αφήγηση παραμυθιών με την Αγνή Στρουμπούλη

ADSDHKEPA1762012.pdfa