Έγκριση πίστωσης ποσού 2.340,00€ με ΦΠΑ για την προμήθεια επίπλων για τις υπηρεσίες ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.340,00€ με ΦΠΑ για την προμήθεια επίπλων για τις υπηρεσίες ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.340,00€ με ΦΠΑ για την προμήθεια επίπλων για τις υπηρεσίες ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

adsdhkepa872011.pdfa