Έγκριση πίστωσης ποσού 2.370,00€ με Φ.Π.Α. για τη θεατρική παράσταση «Η ΜΙΚΡΗ ΓΟΡΓΟΝΑ»

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.370,00€ με Φ.Π.Α. για τη θεατρική παράσταση «Η ΜΙΚΡΗ ΓΟΡΓΟΝΑ»

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.370,00€ με Φ.Π.Α. για τη θεατρική παράσταση «Η ΜΙΚΡΗ ΓΟΡΓΟΝΑ»

ADSDHKEPA1312012.pdfa