Έγκριση πίστωσης ποσού 2.450,00€ με Φ.Π.Α. για την παιδική παράσταση «ΞΕ ΠΙΝΟΚΙΟ»

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.450,00€ με Φ.Π.Α. για την παιδική παράσταση «ΞΕ ΠΙΝΟΚΙΟ»

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.450,00€ με Φ.Π.Α. για την παιδική παράσταση «ΞΕ ΠΙΝΟΚΙΟ»

ADSDHKEPA1292012.pdfa