Έγκριση πίστωσης ποσού 2.460,00€ με Φ.Π.Α. για τη θεατρική παράσταση με το έργο «Μέσα στη νύχτα και στην ομίχλη»

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.460,00€ με Φ.Π.Α. για τη θεατρική παράσταση με το έργο «Μέσα στη νύχτα και στην ομίχλη»

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.460,00€ με Φ.Π.Α. για τη θεατρική παράσταση με το έργο «Μέσα στη νύχτα και στην ομίχλη»

ADSDHKEPA1712012.pdfa