Έγκριση πίστωσης ποσού 2.486,00€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΚΕΠΑ ΙΛΙΟΥ οικ. έτους 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.486,00€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΚΕΠΑ ΙΛΙΟΥ οικ. έτους 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.486,00€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΚΕΠΑ ΙΛΙΟΥ οικ. έτους 2012

ADSDHKEPA0252012.pdfa