Έγκριση πίστωσης ποσού 2.500,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «Δράσεις για παιδιά»

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.500,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «Δράσεις για παιδιά»