Έγκριση πίστωσης ποσού 2.511,66€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.511,66€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.511,66€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011

ADSDHKEPA0362012.pdfa