026/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 2.588,11 € υπέρ δύο Σχολικών Επιτροπών για την υλοποίηση προγράμματος Σχολικού Τροχονόμου