Έγκριση πίστωσης ποσού 2.588,11 € υπέρ δύο Σχολικών Επιτροπών για υλοποίηση προγράμματος Σχολικού Τροχονόμου

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.588,11 € υπέρ δύο Σχολικών Επιτροπών για υλοποίηση προγράμματος Σχολικού Τροχονόμου

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.588,11 € υπέρ δύο Σχολικών Επιτροπών για υλοποίηση προγράμματος Σχολικού Τροχονόμου

ade0592010.pdfa