128/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 2.641,95 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης οικήματος, ιδιοκτησίας Γιαχνή Ιωάννη

128/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 2.641,95 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης οικήματος, ιδιοκτησίας Γιαχνή Ιωάννη