Έγκριση πίστωσης ποσού 2.738,80 € για εργοδοτική εισφορά του δικηγόρου του Δήμου με πάγια αντιμισθία ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.738,80 € για εργοδοτική εισφορά του δικηγόρου του Δήμου με πάγια αντιμισθία ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.738,80 € για εργοδοτική εισφορά του δικηγόρου του Δήμου με πάγια αντιμισθία ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

ade0282010.pdfa