049/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 2.902,00 € για εργοδοτική εισφορά του δικηγόρου του Δήμου με πάγια αντιμισθία ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

049/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 2.902,00 € για εργοδοτική εισφορά του δικηγόρου του Δήμου με πάγια αντιμισθία ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.902,00 € για εργοδοτική  εισφορά του δικηγόρου του Δήμου με πάγια αντιμισθία ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

aoe0492011.pdfa