Έγκριση πίστωσης ποσού 2.950,00€ με ΦΠΑ για την προμήθεια φωτογραφιών για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.950,00€ με ΦΠΑ για την προμήθεια φωτογραφιών για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.950,00€ με ΦΠΑ για την προμήθεια φωτογραφιών για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις

adsdhkepa862011.pdfa