113/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 2.974,12 € για εργοδοτική εισφορά του δικηγόρου του Δήμου με παγία αντιμισθία ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

113/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 2.974,12 € για εργοδοτική εισφορά του δικηγόρου του Δήμου με παγία αντιμισθία ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.974,12 € για εργοδοτική εισφορά του δικηγόρου του Δήμου με παγία αντιμισθία ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

AOE1132012.pdfa