177/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 2.987,05 € υπέρ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΥ για αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου