Έγκριση πίστωσης ποσού 20.075,00€ με ΦΠΑ για τον καθαρισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.