Έγκριση πίστωσης ποσού 201,46 € υπέρ του δικαιούχου ΒΕΛΛΑ ΑΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ εφημερίδα ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Έγκριση πίστωσης ποσού 201,46 € υπέρ του δικαιούχου ΒΕΛΛΑ ΑΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ εφημερίδα ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Έγκριση πίστωσης ποσού 201,46 € υπέρ του δικαιούχου ΒΕΛΛΑ ΑΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ εφημερίδα ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

ade3302010.pdfa