Έγκριση πίστωσης ποσού 203,00€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.