266/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 206,64 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε, σε βάρος του Κ.Α. 00.6463.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012, που αφορά διάφορες δημοσιεύσεις του Δήμου μας

266/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 206,64 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε, σε βάρος του Κ.Α. 00.6463.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012, που αφορά διάφορες δημοσιεύσεις του Δήμου μας

Έγκριση πίστωσης ποσού 206,64 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε, σε βάρος του Κ.Α. 00.6463.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012, που αφορά διάφορες δημοσιεύσεις του Δήμου μας

AOE2662012.pdfa

Τελευταία Νέα