071/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 215,25 € υπέρ του δικαιούχου ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.

071/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 215,25 € υπέρ του δικαιούχου ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.

Έγκριση πίστωσης ποσού 215,25 € υπέρ του δικαιούχου ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.

aoe0712012.pdfa