Έγκριση πίστωσης, ποσού 22.464,40 ευρώ, για τις Μεταφορές αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ οικ. έτους 2011

Έγκριση πίστωσης, ποσού 22.464,40 ευρώ, για τις Μεταφορές αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ οικ. έτους 2011

Έγκριση πίστωσης, ποσού 22.464,40 ευρώ, για τις Μεταφορές αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ οικ. έτους 2011

adsdao_312011.pdfa