Έγκριση πίστωσης ποσού 22.464,60€ με Φ.Π.Α. για τις ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. οικ. έτους 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 22.464,60€ με Φ.Π.Α. για τις ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. οικ. έτους 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 22.464,60€ με Φ.Π.Α. για τις ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. οικ. έτους 2012

ADSDHKEPA0502012.pdfa