Έγκριση πίστωσης ποσού 221,91€ που αφορά προσαύξηση ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ