179/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 223.280,66 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

179/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 223.280,66 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Έγκριση πίστωσης ποσού 223.280,66 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ADS1792011.pdfa