147/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 234.357,93 € για κάλυψη α) λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και β) της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου

147/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 234.357,93 € για κάλυψη α) λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και β) της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου