Έγκριση πίστωσης ποσού 237,91 € υπέρ της δικαιούχου ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ

Έγκριση πίστωσης ποσού 237,91 € υπέρ της δικαιούχου ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ

Έγκριση πίστωσης ποσού 237,91 € υπέρ της δικαιούχου ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ

ade5832010.pdfa