Έγκριση πίστωσης ποσού 240,00€ με Φ.Π.Α. για τη δημοσίευση προκήρυξης στη εφημερίδα ΑΥΓΗ ΑΕ

Έγκριση πίστωσης ποσού 240,00€ με Φ.Π.Α. για τη δημοσίευση προκήρυξης στη εφημερίδα ΑΥΓΗ ΑΕ

Έγκριση πίστωσης ποσού 240,00€ με Φ.Π.Α. για τη δημοσίευση προκήρυξης στη εφημερίδα ΑΥΓΗ ΑΕ

ADSDHKEPA0622012.pdfa