Έγκριση πίστωσης ποσού 246,00€ με Φ.Π.Α. για την παράσταση θεάτρου σκιών στο θέατρο

Έγκριση πίστωσης ποσού 246,00€ με Φ.Π.Α. για την παράσταση θεάτρου σκιών στο θέατρο

Έγκριση πίστωσης ποσού 246,00€ με Φ.Π.Α. για την παράσταση θεάτρου σκιών στο θέατρο

ADSDHKEPA1442012.pdfa