Έγκριση πίστωσης ποσού 260,00 € με Φ.Π.Α. για τη δημοσίευση προκήρυξης στη εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΕΕ

Έγκριση πίστωσης ποσού 260,00 € με Φ.Π.Α. για τη δημοσίευση προκήρυξης στη εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΕΕ

Έγκριση πίστωσης ποσού 260,00 € με Φ.Π.Α. για τη δημοσίευση προκήρυξης στη εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΕΕ

ADSDHKEPA0352012.pdfa