Έγκριση πίστωσης ποσού 272,26 € υπέρ του δικαιούχου Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. εφημερίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Έγκριση πίστωσης ποσού 272,26 € υπέρ του δικαιούχου Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. εφημερίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Έγκριση πίστωσης ποσού 272,26 € υπέρ του δικαιούχου Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. εφημερίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ade5812010.pdfa