Έγκριση πίστωσης ποσού 273,12 € υπέρ του δικαιούχου ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε.., εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Έγκριση πίστωσης ποσού 273,12 € υπέρ του δικαιούχου ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε.., εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Έγκριση πίστωσης ποσού 273,12 € υπέρ του δικαιούχου ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε.., εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ade0832010.pdfa