Έγκριση πίστωσης ποσού 3.000,00€ με ΦΠΑ για την προμήθεια στολών για το προσωπικό του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.000,00€ με ΦΠΑ για την προμήθεια στολών για το προσωπικό του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ

Έγκριση πίστωσης  ποσού 3.000,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια στολών για το προσωπικό του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ

adsdao_302011.pdfa