Έγκριση πίστωσης ποσού 3.000,00€ με Φ.Π.Α. για ενοικίαση καθισμάτων για εκδηλώσεις του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.000,00€ με Φ.Π.Α. για ενοικίαση καθισμάτων για εκδηλώσεις του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.