Έγκριση πίστωσης ποσού 3.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια επίπλων για το καλλιτεχνικό καφενείο

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια επίπλων για το καλλιτεχνικό καφενείο

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια επίπλων για το καλλιτεχνικό καφενείο

ADSDHKEPA1842012.pdfa