Έγκριση πίστωσης ποσού 3.100,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «Πυρρίχειοι Ελληνικοί χοροί και παραδοσιακά τραγούδια»