Έγκριση πίστωσης ποσού 3.200,00€ με Φ.Π.Α. για θεατρικό δρώμενο στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.200,00€ με Φ.Π.Α. για θεατρικό δρώμενο στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.200,00€ με Φ.Π.Α. για θεατρικό δρώμενο στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

ADSDHKEPA2032012.pdfa