Έγκριση πίστωσης ποσού 3.200,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ελληνικών περιοδικών για τις βιβλιοθήκες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. για το έτος 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.200,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ελληνικών περιοδικών για τις βιβλιοθήκες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. για το έτος 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.200,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ελληνικών περιοδικών για τις βιβλιοθήκες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. για το έτος 2011

adsdhkepa942011.pdfa