Έγκριση πίστωσης ποσού 3.297,48 ευρώ, δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών.

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.297,48 ευρώ, δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών.

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.297,48 ευρώ, δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών.

adskapi092011.pdfa