Έγκριση πίστωσης ποσού 3.300,00€ με Φ.Π.Α. για τη μουσική συναυλία με τον Άκη Τουρκογιώργη

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.300,00€ με Φ.Π.Α. για τη μουσική συναυλία με τον Άκη Τουρκογιώργη

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.300,00€ με Φ.Π.Α. για τη μουσική συναυλία με τον Άκη Τουρκογιώργη

ADSDHKEPA1742012.pdfa