079/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 3.314,47 € για εξόφληση δαπανών προηγούμενου έτους

079/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 3.314,47 € για εξόφληση δαπανών προηγούμενου έτους

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.314,47 € για εξόφληση δαπανών προηγούμενου έτους

AOE0792011.pdfa