Έγκριση πίστωσης ποσού 3.325,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια πορτών για το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη»

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.325,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια πορτών για το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη»

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.325,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια πορτών για το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη»

ADSDHKEPA1852012.pdfa